Kegyeleti szolgáltatás

A Városgazdálkodási Kft. Kegyeleti Ágazata, mint Zalaegerszeg köztemetőinek üzemeltetője, és egyúttal mint temetkezési szolgáltató, az alábbi tájékoztatást és szolgáltatásokat ajánlja azzal a segítő szándékkal, hogy elhunyt Hozzátartozóját méltó kegyelettel kísérhesse mindenki utolsó útjára.

Ügyfélszolgálati irodánk -melynek bemutató termében temetkezési kellékek széles választéka található- munkanapokon 8:00-12:00 és 13:00-15:00 között, míg 24 órás ügyeleti szolgálatot teljesítő munkatársaink folyamatosan nyújtanak segítséget a haláleset bekövetkezésekor szükséges teendőikkel kapcsolatban. Ügyeleti szolgálat (halott szállítás) 0:00-24:00 óráig, folyamatosan hívható: 0620/971-5788

Általános szolgáltatásaink
 1. Koporsós és hamvasztásos temetés teljes körű szolgáltatása, melyhez szükséges okirat az orvos által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány
 2. Egyházi és polgári búcsúztatás  szervezése
 3. Kellék ellátás, előkészítés, sír kijelölés, sír előkészítés
 4. Temetési szertartás: ravatalozás, gyászzene szolgáltatás (klasszikus, modern) hozott hanganyag
 5. Halott szállítás
 6. Virágkötészeti kellékek (koszorúk, virágcsokrok) elkészítése, a szertartás helyszínére történő térítés mentes kiszállítása

Anyakönyveztetés, melyhez szükséges okiratok:

 • az elhunyt személyi azonossági igazolványa és lakcímkártyája
 • születési anyakönyvi kivonata
 • ha házas volt: házassági anyakönyvi kivonata
 • ha elvált volt: a válást igazoló végzés
 • ha özvegy volt: a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Egyéb szolgáltatások
 1. sírhely értékesítés
 2. síremlék felállítás, tisztítás engedélyezés
 3. exhumálás
 4. gyászhirdetés, köszönetnyilvánítás megjelentetés

A 2013.november 01. napján hatályba lépett, a temetőkről és a temetkezésről szóló 199.évi XLIII. törvény módosításáról szóló 213. évi CXXXVIII.törvény 26.§.(3) bekezdése alapján a kegyeleti szolgáltatás hatályos díjtételei az alábbiak

Zalaegerszegi temetők gondozása

Zalaegerszeg közigazgatási területén 11 temető található, valamint 7 lezárt temetkezési hely.
A kegyeleti ágazat az itt bemutatott temetők működtetését, környezetének alakítását, növényzetének ápolását, infrastrukturális karbantartását, valamint állagmegóvását végzi egész évben. Ezeket a feladatokat kiemelt és megkülönböztetett figyelemmel teljesíti, Mindenszentek és Halottak Napja időszakában is, hogy a látogatók rendezett, nyugodt és esztétikus környezetben emlékezhessenek meg szeretteikről.

A temetők megjelenési formái szerint megkülönböztetünk építészeti-, erdei-, park- és urnatemetőt. Zalaegerszeg területén az építészeti- és a parktemetők jellemzőek. Az építészeti temető alaprajza téglalap alakú, s a sírmezők szabályosan követik egymást. Nincsenek összefüggő gyepfelületek, virágágyak. A sírhelyek között kaviccsal felszórt kis ösvények, utak vannak. A parktemetőket a 19. századi angol tájképi kertek mintájára alakították ki. Magas fák, bokrok, összefüggő zöldfelület jellemzi őket. A sírfelület nem minden esetben emelkedik ki a talaj síkjából, bár manapság már szépszámmal találni ellenpéldát is.

1. Göcseji úti köztemető

Helyét 1916-ban jelölték ki, a háború miatt a temetőt 1920-ban nyitották meg. A város egyik legrégebbi temetője. Építészeti temető. Az építészeti jellegből fakadóan a köztemető sírhely kihasználtsága jó, eléri a 80-90 %-ot.

2. Új köztemető

Zalaegerszeg város, országosan is elismert szépen parkosított sírkertje. A köztemető 1978-ban nyitotta meg kapuit. Parktemető. A tervező sikeresen felhasználta a terület domborzata által nyújtott lehetőségeket. Nagy mennyiségű növényzet kapott helyet, magas fák, cserjék és gyeppel kerített területek váltogatják egymást. A köztemető megfelelő intimitást, csendes hangulatot biztosít.

3. Andráshidai köztemető

A város harmadik legnagyobb temetője. Ez nemcsak a nagyságán, hanem az évenkénti temetések számán is látszik. Építészeti temető a rá jellemző sajátosságokkal. Az építészeti jellegből fakadóan a köztemető kihasználtsága jó, eléri a 80-90 %-ot.

4. Olasz hősi temető

Az olasz temető 1927-ben épült. 1400 sírhelyet számlál. A számozott műkő keresztek alatt olaszok, a sisakos emlékművek alatt pedig más nemzetek fiai nyugszanak. A temetőt 1992-ben felújították. Parktemető. Hősi temetési hely. Működtetését és fenntartását nemzetközi szerződések, illetve magyarországi törvények és rendeletek biztosítják.

5. Szovjet katonai temető

Parktemető. Hősi temetési hely. Működtetését és fenntartását a két ország között kötött, illetve a nemzetközi szerződések biztosítják. A II. világháborús orosz temető alacsony, fém – és drótfonatos kerítéssel övezett sírkert. 147 db sír található benne.

6. A peremterületi köztemetők

Működő és zárt temető egyaránt található köztük.
Működő köztemetők: a zalabesenyői, botfai, bazitai, ebergényi, pózvai, ságodi, szenterzsébethegyi és a vorhotai köztemetők.
Lezárt köztemetők: a gébárti, kaszaházi, neszelei, apátfai és a bekeházi temető, valamint a  már fentiekben említett hősi (olasz és a szovjet ) temetők.

Botfa köztemető 
1982 óta tartozik Zalaegerszeghez. Építészeti temető. A temetkezési számokat tekintve Zalaegerszeg negyedik legnagyobb temetője.
Az egész temető egy sírmezőnek tekintendő. Parcellákat nem alakítottak ki. Az elhunytak elhelyezését egyes, illetve kettes sírhely, gyermek sírhely, urnasírhely urnakripta hely biztosítja. A temetőben található üres sírhelyek több évtizeden keresztül – 20-30 év – biztosítják az elhunytak elhelyezését.
Zalabesenyő köztemető
A város legrégibb, a XIII. századtól működő temetője. Építészeti temető. Jellemző rá, hogy a temetkezés a templom körül alakult ki, mely egyértelműen a keresztény szokásokkal hozható összefüggésbe. Amíg a templom rendszeresen működött, megvalósult „az élők és holtak misztikus szövetsége”. Ma már a köztemetői jelleg dominál és nem a templomi sírkert.
Ságodi köztemető
Létesítéséről igazán adattal nem rendelkezünk, valószínűleg a múlt század közepe óta használják folyamatosan. Építészeti temető. Jellegében egyértelműen „ falusias”.
Pózva köztemető
1963-ig önálló település volt, ekkor csatolták Zalaegerszeghez. Valószínűsíthető, hogy a temető a XVIII. század második felében létesült. Építészeti temető.
Vorhotai köztemető
1969-ben csatolták Zalaegerszeghez. Temetője feltehetően a XIX. században létesült. Építészeti temető.
Ebergényi köztemető
A temető 1969 óta tartozik Zalaegerszeghez. A temetői területen belül helyezkedik el a templom is, melynek bejárata az út felöl található. Építészeti temető. Jellegében egyértelműen „falusias”. Jellemző rá, hogy a kezdeti temetkezések a templom körül alakultak ki, ma már itt is a köztemetői jelleg dominál és nem a templomi sírkert.
Bazita köztemető 
A köztemetőt 1969-ben csatolták Zalaegerszeghez. Építészeti temető.
Szenterzsébethegyi temető
A temető 1969-ben lett Zalaegerszeg része. Építészeti temető. Ma már a köztemető jelleg dominál, és nem a templomi sírkert.

A fenti temetők működési rendjét, a temető használatának szabályait, a sírhelyek megváltási, újraváltási díjtételeit, az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjait, továbbá a védetté nyilvánított sírok listáját az itt mellékelt a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.

További jogszabályok:

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

 

Sírhely megváltás, sírhely újraváltás esetén érdeklődni
 • Göcseji úti köztemető: Horváth Károly temetőgondnok (tel: 06-30/836-2564)
 • Kiserdei úti Új köztemető: Gáspár Sándor temetőgondnok (tel: 06-30/518-3575)
 • Andráshidai, Pózvai, Ságodi, Zalabesenyői, Botfai, Vorhotai, Bazitai, Szenterzsébethegyi, Ebergényi köztemetőkben: Horváth Károly gondnoknál (telefon: 06-30/836-2564)

Göcseji úti köztemető

Új köztemető

Andráshidai köztemető

Olasz hősi temető

Szovjet katonai temető

Botfa köztemető

Zalabesenyő köztemető

Ságodi köztemető

Pózva köztemető

Vorhotai köztemető

Ebergényi köztemető

Bazita köztemető

Szenterzsébethegyi temető