Városgazdálkodási Kft. Parkoló üzeltág

 

Zalaegerszeg városában 1997–ben döntött az önkormányzat új parkolási rend bevezetéséről. A várakozás módját a 19/1997.(V.22.) számú rendeletben szabályozták. Olyan struktúrát próbáltak kidolgozni, mely az élhető városi miliőt erősíti. A fő cél az volt, hogy olyan ösztönző rendszert hozzanak létre, amely mindenki számára a gyors vásárlást, ügyintézést, csak a legszükségesebb ideig történő parkolást szorgalmazza. A fizető parkolóhelyek a város közigazgatási területén belül a helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kerültek kijelölésre.
A fizető parkoló rendszer kezdetben a Városgazdálkodási Kft. kezelésébe tartozott, majd megalakult a Parkoló-Gazda Kft., mely 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságként működött tovább. A cég az Önkormányzattal együttműködési szerződést kötve, városi rendeletekben meghatározott szabályok szerint üzemeltette a parkolóhelyeket, a területek használatáért járó térítési kötelezettségeknek eleget téve. 2011-ben üzletpolitikai szempontból a Parkoló-Gazda Kft.-t megszüntették, és tevékenységét bevonták a Városgazdálkodási Kft-be, ahol mint Parkoló ágazat működik tovább.
A fizető parkolókat a Városgazdálkodási Kft. az Önkormányzattal megkötött parkolási közszolgáltatási szerződés alapján üzemelteti. Jelenleg több mint 3000 az önkormányi tulajdonú zalaegerszegi fizető-parkolóhelyek száma.
Feladatainkat – társaságunk értékrendjének megfelelően – a jövőben is tulajdonosunk, ügyfeleink és partnereink érdekeit szem előtt tartva, megbízhatóan, a lehető legnagyobb hatékonysággal és a legjobb minőségben kívánjuk ellátni.

Parkolási zónák

 

Zalaegerszeg területén lévő fizető parkolóhelyek négy zónára vannak felosztva. Ebbe a rendszerbe nem tartozik bele a belvárosi Csipke Parkolóház, amely külön kategóriát képvisel.

1. díjövezet (belváros)

1. Tüttőssy u. 4-6. sz. keleti oldalánál lévő parkoló mindkét oldala
2. (megszünt)
3. Tudomány és Technika Háza mögötti, Kosztolányi D. utcáról megközelíthető parkoló
4. Berzsenyi D. utca (Kossuth u. és Kosztolányi u. között)

2. díjövezet

5. Kazinczy tér
6. Mindszenty tér, valamint Batthyány u. (Mindszenty tér és Budai Nagy Antal u. között)
7. Széchenyi tér
8. Kovács Károly tér és a Kovács Károly tér 1. szám alatti épület belső udvara
9. Eötvös utca (Ady utcától keletre)

3. díjövezet

10. Kisfaludy u. 16-18. sz. mögötti, valamint a Zsinagóga mögötti parkoló, kivéve a Polgármesteri Hivatal udvari épületének északi fala mentén húzódó útburkolatszél és járda
11. Kossuth L. u. (Petőfi utcától délre)
12. Kisfaludy S. u. (OTP előtti szakasz)
13. Kisfaludy u. OTP mögötti tömbbelső
14. Tüttőssy u. (Petőfi u. - Dísz tér között)
15. Kosztolányi u. 9. sz. mögötti parkoló
16. Kossuth u. 34. és 58-64. sz. mögötti parkolók
17. Zrínyi Miklós utca keleti oldala a Csány L. tér és a Tomori P. u. közötti szakaszon
18. Takarék köz
19. Ady E. u. (Kisfaludy u. és Kazinczy tér között)
20. Tompa M. u.
21. Iskola köz (az utca északi és nyugati oldala)
22. Kosztolányi D. u. (Petőfi u. és Berzsenyi u. között)
23. Kosztolányi tér déli oldala
24. (Hatályon kívül helyezte a 32/2018. (XI.22.) önk. rend. 1. §)
25. Rákóczi u. 10-22. sz. épület előtti leállósáv
26. Rákóczi u. 10-22. sz. mögötti parkoló, valamint az épület melletti kőzúzalékos parkoló
27. Rákóczi u. 1-9. sz. mögötti parkoló
27/a. Kosztolányi utca, Petőfi utca és Kossuth utca közötti tömbbelső
27/b. Csány László téren a 2229/4 hrsz-ú ingatlanon található parkoló

4. díjövezet

28. Kovács Károly tér 4-8. sz. ép. – autóbusz-pályaudvar – Stadion u. – Berzsenyi u. által határolt tömbbelső, beleértve a Berzsenyi D. u. 22 szám előtti kijelölt közterületet is.
29. Kisfaludy S. u. (Vizsla-parki út - Ady u. között)
30. Ady E. u. (Göcseji u. és Kisfaludy u. között)
31. Kosztolányi D. u. (Petőfi utcáig terjedő szakasz)
32. Kosztolányi D. tér (déli oldal kivételével)
33. Béke-ligeti u.
34. Bíró Márton u. (Petőfi utcától északra)
35. Pázmány P. u.
36. Berzsenyi u. 11., 13., 15., 17. és 26. szám, valamint Stadion u. 1. sz. parkolói
37. Sütő u.
38. Budai Nagy Antal utcáról megközelíthető 3629, 3630, 3631 hrsz.-ú és a Várkör 15-17. sz. alatti területen lévő parkolóhelyek
39. A Várkör utca felől megközelíthető 3633/1 és 3633/2 hrsz-ú terület
40. Jákum u. (Budai Nagy Antal u. - Rákóczi u. között), valamint a 3709 és 3710 hrsz.-ú terület
41. Kosztolányi u. 8. és Kosztolányi tér 1. számú épületek belső udvara
42. Petőfi köz
43. Kosztolányi D. u. 2. és Berzsenyi D. u. 7-9. sz. épületek közös belső udvara
44. Kölcsey Ferenc utca
45. Kis utca
46. Kelemen Imre utca
47. Flórián utca
48. Síp utca, beleértve a déli végén lévő önkormányzati tulajdonú területeket is
49. Zrínyi Miklós utca nyugati oldala a Csány L. tér és a Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszon
50. Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti parkoló: 1557/2 hrsz.
51. Szent László utca (József A. utcától északra)
52. Dobó Katalin utca
53. Tomori Pál utca
54. Zárda utca (Tomori P. utcától északra)
55. Rózsák tere
56. Mátyás király utca (Olajmunkás és Május 1. utca között), valamint Olajmunkás u. 1/A. melletti parkoló
57. Botfy Lajos utca
58. Vörösmarty Mihály utca
59 . Vizslaparki útnak a Göcseji út és a Kisfaludy utca közötti, valamint a Vizslaparki út 6-12. sz. ingatlanok előtti szakasza, beleértve a tízemeletes épületek parkolóit is
60. a Mártírok útjáról nyíló 3226/2, 3238/1 és 3242 hrsz-ú parkolók azzal, hogy a 3238/1 és 3242 hrsz-ú parkolók csak 2000 Ft-os havi bérlettel vehetők igénybe
61. volt MMIK épülete mellett a 3228 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
62. Október 6. téren a 2998 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
63. Mérleg téren a 3637 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
64. Budai Nagy Antal utcában a 3656/2 hrsz-ú ingatlanon található parkoló.

Az adott parkolási zónára vonatkozó díjszabás megtekinthető a térképre kattintva
A parkolóautomaták elhelyezkedését   ikon jelöli

Parkolási díjak

(A parkolási díjak az ÁFA-t és a bérletkártya költségét tartalmazzák.)

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni:

A) díjosztály:
Az 5,50 m-nél nem hosszabb járművek (személygépkocsik, három vagy annál több kerekű segédmotor kerékpárok és motorkerékpárok, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, lakókocsik, utánfutók, stb.)

B) díjosztály:
Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek (autóbuszok, vontatók, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, pótkocsik, járműszerelvények, stb.)

A parkolási díjak szempontjából a fizető parkoló rendszer területe a parkolóházra, valamint a térszíni parkolók esetén négy díjövezetre oszlik:

DíjövezetA) díjosztályB) díjosztály
Óradíjak (Ft)Minimális díj (Ft)Óradíjak (Ft)Minimális díj (Ft)
Parkolóház30075
1. díjövezet38095A) díjosztály×az elfoglalt helyek száma, de legfeljebb az A) díjosztály háromszorosa,
járműszerelvény esetén az A) díjosztály hatszorosa
2. díjövezet30075
3. díjövezet26065
4. díjövezet18045

A Parkolóházban az éjszakai és a hétvégi óradíj 100 Ft.

Az 1. díjövezetben az a.)-c). pontok szerinti bérlet nem váltható.

a.) Havi bérletárak
Térszíni parkolókParkolóház
DíjövezetÁrazás (Ft)Árazás (Ft)
2. díjövezet9200nappal9000
3. díjövezet6800éjjel5000
4. díjövezet350024 órás garázsbérlet11000
hétvégékre érvényes4000
éjszaka és hétvége6000
Az MMIK épülete mögötti 3238/1 hrsz-ú, 3226/2 hrsz-ú, illetve a 3242 hrsz-ú parkolókba, a Vizslaparki út Petőfi utca és Kisfaludy utca közötti, valamint a Vizslaparki út 6-12. sz. ingatlanok előtti szakaszán található parkolókba, a Budai Nagy Antal utcában a 3656/2 hrsz-ú és az Október 6. téren a 2998 hrsz-ú parkolókba 2.000,- Ft-os áron havi bérlet váltható. A bérlet csak adott területre érvényes.
A 2.-3.-4. díjövezetekbe és a parkolóházba egyaránt érvényes összevont nappali havi bérlet ára 15.000 Ft.
b.) Heti bérletárakc.) A rendszámnélküli bérletek havi árai
DíjövezetÁrazás (Ft)DíjövezetÁrazás (Ft)
2. díjövezet28002. díjövezet13400
3. díjövezet21003. díjövezet10000
4. díjövezet11004. díjövezet5000
Parkolóház (24 órás)3300Parkolóház (24 órás)15000
d.) A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények

e.) A Parkolóház kivételével a korlátozott területre
érvényes lakossági kedvezményes éves bérletek ára:

Előre megvásárolt hónapok számaKedvezményeklakossági kedvezményes (Ft)
negyedévre3 %
félévre6 %1. autóra3500
egész évre10 %2. autóra11000
A bérletcsere kiállítási díja: 3500 Ft
A díjmentességet igazoló éves bérletek ára: 5000 Ft/bérlet

 

A kizárólagos használati jogok éves díjai
DíjövezetÁrazás (Ft)
2. díjövezet165900
3. – 4. díjövezet135900
Parkolóház200000
A kizárólagos használati jogok havi díjai
DíjövezetÁrazás (Ft)
2. díjövezet13900
3. – 4. díjövezet11340
Parkolóház17000

A várakozási díj megfizetésének módjai

A fizető parkolóhelyeken váltható legrövidebb idő 15 perc minden díjövezetben, kivéve mobiltelefonos parkolási díjfizetés esetén, ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni első percben megtörténik.
A megváltott jegy és bérlet a rajta feltüntetett időtartamra, az adott díjövezetre, továbbá minden alacsonyabb díjszabású övezetre érvényes.

Érvényes jegyet vagy bérletet illetve a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött, kívülről jól látható módon kell elhelyezni.
Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges. Az alapdíj- vagy pótdíjfizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása eljárást von maga után.

Pótdíjat kell fizetni:

– utólagos fizetés esetén (érvényes jegy vagy bérlet hiányában) a parkolóhely igénybevételéért
– előre megfizetett várakozási idő leteltével a parkolóhely további megváltás nélküli igénybevételéért
– ha az érvényes jegy, bérlet vagy a díjmentességet tanusító igazolvány a gépkocsiban nincs jól látható módon kihelyezve, és az ellenőrzéskor nem pótolja.

Amennyiben a pótdíjat 30 napon belül nem fizetik meg, úgy az üzemeltető szabálysértési eljárást kezdeményezhet a pótdíj megfizetésének érvényesítése mellett.

1. bérlet vásárlása

Bérletjegy vásárlására ügyfélszolgálati irodánkban van lehetőség. Bérletfajtákról részletes tájékoztatás a Parkolási díjak menüpontban olvasható.

2. parkolójegy vásárlása

Parkolójegyet az aktuális parkolóhoz legközelebb eső – látótávolságon belül lévő – parkolóautomatából veheti meg az 5 forintos és az annál nagyobb értékű, valamennyi forgalomban lévő magyar érme bedobásával. Egy alkalommal maximum 10 érme dobható be. A bedobott összeg alapján az automata jelzi a parkolási idő végét, majd a zöld gomb megnyomása után megkapjuk a parkolójegyet. A művelet a piros gombbal szakítható meg. Ilyenkor a gép visszaadja az érméket.

A parkolóautomatán számos információ segíti a parkolni szándékozó autóst:

2

Segélyhívó szám:
az automata meghibásodása esetén hétköznap ezt a telefonszámot lehet hívni
hétvégén a 06-92/598-412 telefonszám érhető el.

Digitális kijelző:
bal felső sarkán a pontos idő látható
bal alsó sarkán a bedobott összeget mutatja
jobb felső sarkán a parkolás lejáratának időpontja látható
jobb alsó sarkán a visszajáró összeg látható

Mobilparkolási információ számlás ügyfeleknek:
bővebb információ a mobiltelefonnal történő vásárlás menüpontban található

Tájékoztató egyszeri mobilparkoláshoz:
bővebb információ a mobiltelefonnal történő vásárlás menüpontban található

Automata sorszáma:
az automata meghibásodása esetén ezt a telefonszámot kérik ügyintézőink

Törlés gomb:
megnyomásával megszakad a parkolójegy vásárlása, az automata visszaadja a bedobott összeget
Időbeállító gombok:
ezekkel van lehetőség megválasztani a kívánt parkolási időt, 15 percenként lép a „+” gombbal előre, a „–” gombbal hátra, digitális kijelző bal alsó sarkán követhető a változás

ÁFA-s számla igénylése

Az automatánál készpénzzel kifizetett parkolási díjról ügyfélszolgálati munkatársaink állíthatnak ki áfás számlát, amelyet személyesen vagy postai úton tud átvenni. Postai átvétel esetén el kell juttatnia parkolójegyének/jegyeinek eredeti példányát 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. címre. Itt munkatársaink az összegyűjtött parkolójegyekről utólagosan, havonta készítenek számlát. Kérjük, levelében írja meg postázási címét is, amelyre a válaszlevelet várja.

3. mobiltelefonnal történő vásárlás

Zalaegerszegen, más városokhoz hasonlóan kétféle mobilparkolásra van lehetősége a parkolni szándékozó ügyfeleinknek regisztrációs, számláról történő, illetve ad hoc módon, sms-ben történő parkolás indításra.
Mindkét esetben a fizetést a parkolás megkezdésekor azonnal el kell indítani, türelmi idő nincs!

1. Regisztrált Ügyfelek részére:

Előre regisztrált ügyfelek bármely mobilszolgáltató hálózatán keresztül igénybe vehetik a parkolási szolgáltatást. Lényege, hogy egy meghatározott számra történő telefonhívást követően egy előre feltöltött pénzügyi keretből történik a parkolási költség fizetése. A szolgáltatást kizárólag a szerződésben rögzített telefonszámokról és rendszámokra vehető igénybe.
Amennyiben nem rendelkezik még ilyen regisztrációval, úgy azt a www.nemzetimobilfizetes.hu honlapon keresztül megteheti.

Információs vonal: +36 1 989 0000

2. Ad hoc parkolás SMS küldésével

A szolgáltatás igénybe vehetik a T-Mobile, Vodafone, illetve a Telenor hálózat ügyfelei is. Nem szükséges a parkolás igénybevételéhez regisztráció, a parkolási díj utólag, a telefonszámlán plusz költségként kerül elszámolásra.

A szolgáltatás díja:
Parkolási díj + tranzakciós költség/alkalom és két SMS díja (szolgáltatótól függően)

A parkolás menete:

Küldje el SMS-ben a parkolóautoma oldalán lévő matricán feltűntetett telefonszámra autójának rendszámát! Mindenki a saját telefontársaságának előhívószámát tárcsázza!
Figyelem, az automatákon díjövezetenként más-más telefonszám található! Minden esetben várja meg a visszaigazoló SMS-t a parkolás megkezdéséről!
A parkolás leállítását ugyanerre a telefonszámra kell elküldeni a STOP szót SMS-ben. Egyszerre maximum 4 óra parkolás vehető igénybe, a rendszer ezután leállítja a parkolást.
Zalaegerszegen használt szolgáltatói telefonszámok:

T-Mobile: 06-30/763-ZÓNASZÁM
Zónaszámok T-Mobile Ügyfelek részére:
Zöld: 06-30/763-8901
Piros: 06-30/763-8902
Sárga: 06-30/763-8903
Sárga Piac:06-30/763-8904
parkolóház: 06-30/763-8905
fehér: 06-30/763-8906
FIGYELEM! TARIFAVÁLTÁSKOR A TELEFONOS PARKOLÁS AUTOMATIKUSAN LEÁLL, ÚJRA KELL INDÍTANI

Vodafone: 06-70
/763-ZÓNASZÁM
Zónaszámok Vodafone Ügyfelek részére:
Zöld: 06-70/763-8901
Piros: 06-70/763-8902
Sárga: 06-70/763-8903
Sárga Piac: 06-70/763-8904
parkolóház: 06-70/763-8905
fehér: 06-70/763-8906
FIGYELEM! TARIFAVÁLTÁSKOR A TELEFONOS PARKOLÁS AUTOMATIKUSAN LEÁLL, ÚJRA KELL INDÍTANI

Telenor: 06-20
/763-ZÓNASZÁM
Zónaszámok Telenor Ügyfelek részére:
Zöld: 06-20/763-8901
Piros: 06-20/763-8902
Sárga: 06-20/763-8903
Sárga Piac: 06-20/763-8904
parkolóház: 06-20/763-8905
fehér: 06-20/763-8906
FIGYELEM! TARIFAVÁLTÁSKOR A TELEFONOS PARKOLÁS AUTOMATIKUSAN LEÁLL, ÚJRA KELL INDÍTANI

Pl.: Ha Zalaegerszegen a piros zónában szeretne parkolást indítani T-mobile-os előfizetéssel az XXX-111 forgalmi rendszámú gépkocsival, akkor küldje a rendszámát SMS-ben a 06-30/763-8902 telefonszámra, majd várja meg, amíg a visszaigazoló SMS megérkezik. A parkolás befejeztével küldje ugyanerre a telefonszámra a STOP szót! A visszaigazoló SMS-t minden esetben vára meg!
További információ a www.nemzetimobilfizetes.hu weblapon érhető el!

Parkolóház

A „Csipke Parkolóház” 2012. őszén került a jelenlegi üzemeltető, a Városgazdálkodási Kft. tulajdonába. A korábbi sorompós rendszer megszüntetésre került, és a parkolási célú igénybevétel módja a kültéri parkolási rendszerhez igazodott. Parkoló automatán és mobil telefonon keresztül lehet parkolójegyet váltani.

A jegyárak és a bérletek a parkolóházhoz és annak sajátosságaihoz lettek igazítva, melyek az alábbiak.

CSIPKE PARKOLÓHÁZ PARKOLÁSI DÍJAI

A Csipke parkolóház parkolási óradíja

   1. munkanapokon 8.00 – 18.00 és szombaton, pihenőnapon 8.00 – 14.00 óra között:

    300 Ft/óra. Minimális díj: 75 Ft/óra.

   2. Munkanapokon 18.00 – 8.00, és hétvégén szombat 14.00 – hétfő 8.00 óra között:

    100 Ft/óra. Minimális díj 25 Ft/óra.

Havi bérletárak:

nappal: 9.000 Ft

éjjel: 5.000 Ft

24 órás garázsbérlet: 11.000 Ft

hétvégékre érvényes: 4.000 Ft

éjszaka és hétvége: 6.000 Ft

A kültéri 2., 3. és 4. díjövezetekbe és a parkolóházba egyaránt érvényes összevont nappali havi bérlet ára 15.000 Ft.

Heti bérlet ára: 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 3.300 Ft.

Rendszám nélküli bérlet havi díja 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 15.000 Ft.

A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények, előre történő vásárlás esetén:

negyedévre: 3 %

félévre: 6 %

egész évre: 10 %

Bérletcsere: 3500 Ft.

Kizárólagos használati jogok éves díja: 200.000 Ft.

Kizárólagos használati jogok havi díja: 17.000 Ft.

A PARKOLÓHÁZBAN AZ EGERSZEG KÁRTYA, LAKOSSÁGI KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK, VALAMINT A DÍJMENTESSÉGET BIZTOSÍTÓ BÉRLETEK NEM ÉRVÉNYESEK!

Jogszabályok

A Városgazdálkodási Kft. Parkoló Ágazata a díjfizetési kötelezettség alá bevont várakozási területeket minden esetben a díjfizetési kötelezettségre utaló érvényes KRESZ előírásainak megfelelő közúti jelzőtáblával és a 19/1997.(V.22.) számú rendelet szerinti kiegészítő táblával jelöli meg. Az érvényes KRESZ [1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet] 15.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében: “Korlátozott várakozási övezet” (61/a ábra) tábla jelzi, hogy az úton a “Korlátozott várakozási övezet vége” (61/b ábra) tábláig a várakozás a kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.

A táblák hatálya az általuk határolt területre terjed ki, és hatályát kizárólag a “Korlátozott várakozási övezet vége” jelzőtábla oldja fel. Minden fizető parkolókat jelző tábla alatt a rendeletben előírtaknak megfelelő kiegészítő tábla van elhelyezve, mely tartalmazza az alábbiakat: • díjfizetési kötelezettséget • a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát • a várakozási díj összegét járműfajtánként • a pótdíj és bírság összegét • a várakozási díj megfizetésének módját • a nem őrzött parkolóra utalást • az üzemeltető nevét és ügyfélszolgálat címét •

A fizető parkolóhelyeket igénybevevő gépjárművezetők találkozhatnak még az alábbi, a KRESZ előírásainak megfelelő jelzőtáblákkal, melyek szintén a fenti adatokat tartalmazó kiegészítő táblával vannak felszerelve. A KRESZ 17.§ (1) bekezdés e/2) pontja értelmében: “Várakozási övezet (zóna)” (112/d ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy a “Várakozási övezet (zóna) vége” (112/e ábra) jelzőtábláig a várakozás feltételekhez kötött.